ΖΩΑ

Αδέσποτα. Μία λέξη και χιλιάδες εικόνες μπορούν να περάσουν από το μυαλό σου.